14 iulie 2024

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

LEGEA PORCULUI – De-acum porcii de curte nu mai pot fi vânduți nici morți

Normele privind aplicarea Legii porcului interzic în totalitate vânzarea porcilor crescuți în gospodăriile țărănești, fiind interzisă de asemenea și comercializarea cărnii provenită de la aceștia.

ANSVSA a emis de curând noile norme privind aplicarea Legii porcului, principala prevedere referindu-se la interdicția pusă pentru comercializarea acestora sau a cărnii provenită de la ei, anunță ȘtiripeSurse. În plus, proprietarii de porci crescuți în gospodărie sunt obligați să declare animalele la Primărie, în Registrul Agricol.

Medicul veterinar Petru Antoniu Mureșan anunță că a intrat în vigoare Legea Porcului și atenționează Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud să nu transforme medicii veterinari în ”comisari ai poporului”, transmite 5News:

”Legea care te face infractor!

A intrat în vigoare legislația privitoare la creșterea suinelor pe teritoriul României. Pe scurt, sunt legiferate condițiile de biosecuritate și bunăstare privind creșterea porcilor, în concordanță cu legislația europeană. Sunt clasificate toate sistemele de creștere a porcilor, începând cu gospodăria noncomercială, exploatația comercială de tip familial ( IF, PFA), exploatațiile comerciale autorizate ( înregistrate) sanitar veterinar.

Din păcate, pentru majoritatea crescătorilor tradiționali – familia cu gospodărie la țară care deține câteva hectare, 1-2 vaci, câțiva grăsuni, poate oi, păsări de curte – se încadrează în prima categorie, unde vor putea crește porci doar pentru îngrășare și consum propriu.

Dacă ești gospodar, vrei să crești scroafe pentru a vinde purcei, poți s-o faci doar dacă te AUTORIZEZI, ÎNREGISTREZI FISCAL (adică să plătești taxe) și NU mai poți crește și alte specii!

Asta în condițiile în care în România există foarte puține, spre deloc Ferme autorizate care să asigure șeptelul de reproducție pentru popularea gospdăriilor de familie. Chiar și acestora, prin noua legislație li se impun niște norme care pe mulți îî vor duce în faliment ( având costuri foarte mari de implementare).

Pentru că a noastră clasă politică, de rahat, incultă și analfabetă, este dirijată din interior și exterior pentru distrugerea zootehniei tradiționale. În loc să implementeze politici care să sprijine și să ridice gospodăria familială de la rangul de subzistență la cel de mic producător comercial, care să asigure, în acest caz carne de porc sănătoasă și proaspătă pentru populație.

Garantez că într-o scurtă perioadă ne vom întoarce la vremurile de mult apuse în care țăranul ascundea vițelul de primar și de șeful de post, transformându-l în infractor.

Avertizez ANSVSA/ DSV-urile județene să NU îndrăznească să transforme medicii veterinari de liberă practică în „comisari ai poporului” și „informatori”, solicitând catagrafia suinelor din UAT!”, a scris medicul veterinar pe contul său de Facebook.

Același medic explică:

Au intrat în vigoare „LEGEA PORCULUI” și Normele de aplicare ( Legea 122/2023 cu Normele și Ordinul comun MADR și ANSVSA 132/2023).

Ce prevăd?

Pe teritoriul României mișcarea porcinelor domestice se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, însoțite de următoarele documente:

a) în cazul mișcării porcinelor către o altă exploatație:

1. formular de mișcare;
2. certificat sanitar-veterinar;

Costurile aferente certificării de sănătate la mișcarea din exploatația comercială de origine sunt suportate de proprietar.

– să achiziționeze/să vândă porcine vii numai dacă sunt identificate conform cerințelor
– legale în vigoare și dacă sunt însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare;

Proprietarii de animale au obligația să respecte perioada de așteptare/interzicere a mișcării pentru porcinele nou-introduse în exploatații; această perioadă este de minimum 30 de zile,

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme specifice, proprietarii exploatațiilor comerciale de porcine autorizate elaborează un Plan de urgență pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană, în vederea aprobării în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor Pe teritoriul României, fiecare tip de exploatație de porcine trebuie să îndeplinească cerințele de biosecuritate prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România.

Exploatațiile noncomerciale de porcine, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România, trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate:

a) Condiții:

1. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual, înregistrate în Baza națională de date;

2. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

3. porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

4. comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la acestea este interzisă.

b) Cerințe de biosecuritate:

1. porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

3. trebuie să se asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

4. trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

5. trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

6. trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

7. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

8. trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

9. porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

10. paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

11. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate în hrana porcilor.”