10 decembrie 2022

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

Modificările propuse de SUA la Regulamentul SANITAR internațional

Av. Elena Radu

Modificarile propuse de SUA la Regulamentul sanitar internațional (stabilit la nivel de OMS și care a fost invocat de DSU în pandemie) și care vor fi votate probabil în cea de-a 75-a Adunare Sanitara Internationala (a OMS) din 22-28 mai 2022 au ca impact urmatoarele:

  • printre cei care pot să notifice OMS că e o problemă de sănătate se introduc ”entitățile relevante”, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), a Organizația Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) – art. 6 alin 1 .

  • pentru a declara pandemie, OMS NU se mai consultă cu statul parte pe teritoriul căruia se presupune că are loc evenimentul și NU mai încearcă să obțină o verificare din partea acestuia (eliminările de la art 9);

  • pentru a declara o pandemie, directorul OMS poate să ia în considerare informații furnizate de ALTE state parte (NU de statul parte pe teritoriul căruia se presupune că are loc evenimentul) SAU informațiile DIN DOMENIUL PUBLIC (adică și după site-uri, retele de socializare -care pot fi nereale si se elimina obligativitatea de a obține o verificare din partea statului) – adaugarile de la art 12 pct 4 lit a;

  • se instituie un comitet de conformitate care verifica daca statele parti au pus in aplicare si au respectat obligatiile prevazute in Regulamentul sanitar international- art. 53 bis ;

  • un stat parte are la dispozitie 6 luni să respingă sau sa formuleze rezerve cu privire la amendamentele la regulament. Daca nu, orice respingere sau rezerva comunicata dupa cele 6 luni de la notificare NU produce efecte (inseamna ca le-a acceptat) – art. 59 pct 1 bis.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf