22 iunie 2024

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

Deputații modifică legea energiei electrice şi a gazelor naturale

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de lege care modifică legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, referitor la prosumatorii persoane juridice şi fizice. S-au înregistrat 225 voturi pentru, 30 contra şi 7 abţineri, scrie Agerpres.

Deputaţii au introdus definiţia procesului de “compensare cantitativă”, stabilind majorarea de la 200 kW la 400 kW a puterii electrice instalată a centralelor electrice din resurse regenerabile.

Potrivit celor adoptate, compensarea cantitativă este “procesul prin care furnizorul de energie electrică precizează în factura/facturile emise prosumatorului care deţine centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, cantitatea de energie electrică consumată din reţea de către prosumator, cu preţul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi prosumator, la care se adaugă tarifele şi taxele legal prevăzute şi cantitatea de energie electrică produsă şi livrată de către prosumator la un preţ egal cu preţul energiei electrice active, fără taxe şi tarife, facturând lunar diferenţa”.

De asemenea, deputaţii au modificat definiţia prosumatorului, stabilind că acesta este “clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu deţinut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu reţeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum şi care: a) poate stoca şi vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice şi/sau consumatorilor racordaţi la barele centralei electrice; b) poate compensa financiar excedentul de energie electrică produs şi livrat la un loc de producere şi consum cu energia electrică consumată din reţea pentru alte locuri de consum şi/sau locuri de producere şi consum ale acestora: dacă serviciul de furnizare pentru locurile de consum şi/sau locurile de producere şi consum respective este prestat de acelaşi furnizor de energie electrică; (ii) dacă locurile de consum şi/sau locurile de producere şi consum sunt racordate la reţeaua electrică a aceluiaşi operator de distribuţie a energiei electrice, cu condiţia ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară”.

Proiectul mai prevede că “responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 900 kW”, faţă de 400 kW cât este în prezent.

“Prosumatorii persoane fizice şi juridice, precum şi autorităţile publice locale care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 900 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă sau stocată atât furnizorilor de energie electrică cu care aceştia încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE, cât şi consumatorilor racordaţi la barele centralei electrice”, au mai stabilit deputaţii.

Totodată, autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri publice, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.

Prosumatorii persoane fizice şi juridice, precum şi autorităţile publice locale care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot opta pentru aplicarea unuia dintre mecanismele de compensare pe o perioadă de cel puţin 6 luni.

Compensarea cantitativă se aplică şi contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile încheiate între furnizor şi prosumator, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, mai prevede actul normativ.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect de lege