22 iulie 2024

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

A fost adoptat un nou cadru pentru a stimula introducerea sistemelor de transport inteligente

Pentru a accelera tranziţia digitală şi mobilitatea mai inteligentă în UE, Consiliul European a adoptat, luni, un cadru nou pentru implementarea sistemelor de transport inteligente, prin revizuirea directivei din 2010, informează un comunicat de presă al Preşedinţiei spaniole.

„Sistemele de transport inteligente ne pot face să câştigăm timp, pot reduce emisiile şi ambuteiajele şi pot simplifica planificarea călătoriilor. Adoptarea de astăzi a noii directive este o etapă importantă pe calea noastră către o mobilitate mai inteligentă, mai sigură şi mai eficientă în Europa”, a declarat ministrul spaniol al Transporturilor, Raquel Sanchez Jimenez, scrie Agerpres.

Directiva revizuită îşi propune să ia în considerare evoluţiile tehnologice, cum ar fi mobilitatea conectată şi automatizată, aplicaţiile de mobilitate la cerere şi transportul multimodal.

Un alt scop urmărit este de a accelera disponibilitatea şi a consolida interoperabilitatea datelor digitale care alimentează servicii precum planificarea călătoriilor multimodale şi serviciile de navigaţie. Astfel, vehiculele şi infrastructura rutieră vor putea comunica, de exemplu pentru a avertiza cu privire la evenimente neprevăzute, cum ar fi un ambuteiaj pe traseu.

Actul legislativ revizuit extinde domeniul de aplicare al directivei anterioare pentru a include serviciile emergente, cum ar fi serviciile multimodale de informare, de rezervare şi de emitere a biletelor (de exemplu, aplicaţiile pentru căutarea şi rezervarea călătoriilor care combină transportul public, serviciile de folosire în comun a autoturismelor sau serviciile de biciclete), comunicarea dintre vehicule şi infrastructură şi mobilitatea automatizată.

De asemenea, noua directivă stabileşte obiective pentru digitalizarea informaţiilor cruciale, cum ar fi cele privind limitele de viteză, lucrările rutiere şi nodurile de acces multimodal, precum şi furnizarea de servicii esenţiale, cum ar fi informaţiile privind siguranţa rutieră.

Beneficiile pentru utilizatorii transporturilor se vor materializa într-o acoperire mai largă a informaţiilor în timp real şi în sisteme mai precise de asistenţă inteligentă pentru controlul vitezei.

Noul act legislativ păstrează caracterul de cadru al Directivei STI din 2010 şi diferitele intervenţii tehnice prin intermediul actelor de punere în aplicare şi al actelor delegate.

Prin urmare, directiva revizuită conţine un program de punere în aplicare care acoperă cel puţin următorii 5 ani şi prevede o acoperire geografică precisă a reţelei rutiere, pentru care cerinţa de bază o constituie disponibilitatea datelor reutilizabile. Prin intermediul actelor delegate, Comisia poate completa anumite aspecte ale acestui program de implementare.

Tipurile de date necesare, printre care condiţiile de acces pentru tuneluri şi poduri, limitele de viteză, hărţile de circulaţie rutieră, restricţiile de acces permanente, drumurile închise, lucrările rutiere, măsurile temporare de gestionare a traficului, precum şi serviciile critice, cum ar fi serviciile de informare în materie de trafic legate de siguranţa rutieră, care urmează să fie puse la dispoziţie în întreaga Uniune, sunt stabilite în anexele la noua directivă.

În urma adoptării formale de astăzi de către Consiliu, noua directivă va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE în următoarele săptămâni şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor dispune de 24 de luni de la data intrării în vigoare a noii directive pentru a se conforma dispoziţiilor acesteia.