21 iulie 2024

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

Fotovoltaicele și eolienele bagă țara în faliment

Reconfigurarea sistemului de transport al energiei electrice, pentru adaptarea la regenerabilele cu funcţionare intermitentă, necesită un efort financiar uriaș din partea companiei Transelectrica, unde statul român este încă acționar majoritar.

Cum banii din tariful de transport sunt insuficienți, la fel și creditele și fondurile europene, se ia în calcul emisiunea de obligațiuni corporative, adică împrumuturi cu dobândă de la persoane fizice române sau străine, acestea fiind considerate, de regulă, foarte riscante.

Transelectrica are nevoie de peste 7 miliarde de lei în următorii ani, pentru a-și adapta infrastructura la energia fotovoltaică și cea eoliană, care pune deja mari probleme în funcționarea Sistemului Energetic Național, transmite ziarul National.

Încadrarea în sistem a unui volum important de centrale cu funcţionare intermitentă necesită dotarea reţelelor electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice cu elemente specifice asociate conceptului de reţea inteligentă (smartgrid).

Printre acestea se numără infrastructura performantă de telecomunicaţii, sisteme inteligente de măsurare a energiei electrice, precum și dispozitive şi echipamente electrice inteligente, cu aplicaţii informatice dedicate, care să permită transformarea reţelelor dintr-o zonă pasivă a sistemului electroenergetic în zone active capabile să sesizeze modificarea unor parametri de stare importanţi şi să-şi modifice configuraţia şi parametrii proprii pentru a răspunde optim noilor condiţii.

”După implementarea legislaţiei care a stabilit sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, CNTEE Transelectrica SA şi operatorii de distribuţie au primit un număr foarte mare de solicitări de conectare la reţea de astfel de centrale, în special eoliene, concentrate într-o zonă geografică restrânsă. Această situaţie a determinat includerea în plan a unui volum semnificativ de investiţii pentru întărirea capacității de evacuare a producţiei din aceste centrale. Apariţia simultană a unui volum mare de producţie din surse regenerabile de energie care solicită racordarea la reţea în perioada următoare conduce la necesitatea unui efort substanțial de dezvoltare a reţelei de transport”, se arată în Planul de dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport (RET) pentru perioada 2022-2031, elaborat de Transelectrica.

Din totalul veniturilor Transelectrica, doar cele obţinute din tariful reglementat pentru serviciul de transport și alocarea capacității de interconexiune transfrontalieră generează surse de finanţare a investiţiilor, însă acestea sunt insuficiente.

Investițiile sunt recunoscute în tariful reglementat la momentul în care sunt finalizate și devin operaționale, respectiv la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții. Prin tariful reglementat Transelectrica recuperează capitalul pe care l-a investit în proiectele realizate. Tariful asigură totodată și recuperarea costului de finanțare aferent fondurilor utilizate pentru realizarea investițiilor, prin includerea în tarif a unei rate de rentabilitate reglementată de ANRE.

Potrivit Planului de dezvoltare, impactul în tarif al investițiilor planificate, este estimat la 0,5 lei/MWh în primul an, cu o creștere până la cca. 7,5 lei/MWh în ultimul an al perioadei (2031), prin efectul cumulării în tarif a investițiilor finalizate în acest interval de timp (costul investițiilor este inclus în tarif în mod eșalonat pe durate mari de timp, începând cu anul în care are loc punerea în funcțiune).

Impactul se traduce într-o creștere de cca. 27% raportat la nivelul actual al tarifului, însă la evaluarea impactului în tarif nu este luat în considerare efectul pe care variaţia în timp a altor costuri de operare și mentenanță (costuri de personal, întreținere și reparații etc.) și consumul propriu tehnologic în rețeaua de transport, o poate avea asupra tarifului.

Pentru a acoperi suma de peste 7 miliarde de lei, necesară pentru investițiile în infrastructură, Transelectrica ia în calcul, pe lângă împrumuturile bancare și fondurile europene, să atragă bani prin emisiunea de obligațiuni corporative, considerate extrem de riscante.

”O altă sursă de finanțare o reprezintă  emisiunile de obligațiuni corporative pe piețe locale sau internaționale (emisiuni în moneda locală sau, după caz, euro), care au o durată determinată și un cost fix de finanțare pe toată perioada. Emisiunea de obligațiuni, poate reprezenta și reprezintă o alternativă solidă la finanțarea programului de investiții care poate compensa o serie de neajunsuri ale finanțărilor clasice”, se precizează în Planul de Dezvoltare al Transelectrica.