11 iulie 2024

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

Dr. Geanina Hagimă: Un nou studiu – Proteina spike vaccinală identificată în sânge după 6 luni de la injectare

 Posibilă integrare în celule a ARNm-ului vaccinal!

Medicina nu mai este ce a fost. Nu-ți mai oferă acel sentiment de siguranță, de încredere  în cercetarea riguroasă, în buna pregătire și în independența medicilor de a lua cele mai bune decizii pentru pacient. Acest fapt se datorează gravei lovituri date de promovarea politică a produselor experimentale genetice denumite incorect vaccinuri, dar și de acceptarea și lipsa de reacție publică, chiar și târzie, a majorității corpului medical în ce privește marea eroare medicală covid. Cum ar fi acum situația dacă am fi văzut opiniile publice a sute de doctori despre anomaliile acestei înțepări în masa, despre reacțiile adverse? Cum a reușit oare această mașinărie coruptă să închidă gura a mii de oameni, care au muncit o viață ca să se specializeze să trateze oameni? Sunt întrebări la care încă nu am un răspuns clar. Probabil că sunt mai multe răspunsuri, pentru diferite situații…

Multe dintre certitudinile afirmate de „specialiști” au fost infirmate. Printre acestea se numără și afirmația că ARN-ul mesager și proteina spike se degradează și se elimină repede de la locul injectării, considerându-se că aceste produse nu pătrund în circulație.

Aceste afirmații au fost contrazise chiar și de un studiu românesc care a constatat că ARNm poate fi găsit în circulație și la 15 zile de la injectare. Am încercat să contactez prin e-mail în data de 16 august 2023, pe zece din cei unsprezece autori ai acestui articol la adresele atașate articolului (link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35884842/#full-view-affiliation-2, însă niciunul  dintre ei nu mi-a răspuns. Am omis din greșeală să trimit e-mail primului autor, însă am reparat această omisiune astăzi, 3 septembrie 2023. Din păcate, se pare că adresele de e-mail ale primului autor nu sunt valide (adresele nu au fost găsite).  Autorii lucrează in instituții medicale importante:  Institutul Național de Patologie Victor Babeș, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila,  Laboratorul de Biologie Moleculară și Cercetări Patologie, Spitalul Universitar de Urgență București, Cantacuzino NIRDMM-Centrul de Cercetare și Dezvoltare. Să nu fie valide adresele de e-mail? Acesta este e-mail-ul pe care l-am intitulat „Propunere de dezbatere pe tema rezultatelor studiului dumneavoastră”:

„Bună seara, am citit in urmă cu ceva timp, cu mult interes, articolul al cărui coautor sunteți. Fertig TE, Chitoiu L, Marta DS, Ionescu VS, Cismasiu VB, Radu E, Angheluta G, Dobre M, Serbanescu A, Hinescu ME, Gherghiceanu M.  mRNA Can Be Detected in Blood at 15 Days Post-Vaccination. Biomedicines. 2022 Jun 28 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35884842/#full-view-affiliation-2 .

Felicitari pentru acest articol!

Din el rezultă clar că, deși s-a afirmat că ARNm dispare repede din circulație, în realitate nu este chiar așa. 

Logica medicală îmi spune că  persistența ARN-m și consecutiv a proteinei spike în circulație poate determina preluarea ARNm și a proteinei spike de către celulele endoteliale din diverse organe  si poate declanșa răspunsuri autoimune, fenomen suspicionat și de alți medici ca profesorul Bhakdi.

Ce parere aveți despre faptul că se vorbeste atât de puțin despre biodistribuție, despre rezultatele unor studii pe această temă, printre care și cel al dumneavoastră?

Nu se vorbește despre aceasta nici în cadrul conferințelor organizate de Colegiul Medicilor sau in informațiile postate de ANMDMR, deși sunt actualizări importante, iar medicina inseamnă actualizarea periodică a informațiilor.

Articolul dumneavoastra nu este luat in considerare de mediul academic românesc, deși ar trebui să ne mândrim că in România se face cercetare?

In prezentările CMR și ale Ministerului Sănătății, profesionistii români în sănătate afirmă că ARNm rămâne doar la locul injectarii si că dispare rapid. Nu ar trebui să trimiteți articolul acestor profesioniști? Volumul de informatie despre covid este foarte mare si poate acest articol important nu a ajuns la dumnealor și nici la Ministerul Sănătății sau ANMDMR.  In plus, aceste produse ARNm sunt aprobate condiționat, sunt in studiu clinic, iar aceste informații sunt importante pentru evaluarea si aprobarea lor definitivă. Din păcate, au inceput să apara și reacții adverse postvaccinare, reacțiile autoimune putând fi o explicație pentru aceste reacții postvaccinale ce pot fi si imediate, dar mai ales la distanță.

Deoarece se vorbește în strategia de vaccinare ce urmează a fi adoptata în curând prin hotărâre de guvern despre o țintă de vaccinare de 95% , pe tot parcursu vietii, anual, cu vaccinuri covid19 si cu alte vaccinuri împotriva altor  boli pentru care se dorește crearea tot a unor produse ARNm, cred că este important să se organizeze  dezbateri în care rezultatul studiului dumneavoastră precum și posibilele implicații ale acestor rezultate sa fie făcute cunoscute mediului academic românesc și nu numai. https://www.ms.ro/ro/transparenta-decizionala/acte-normative-in-transparenta/hot%C4%83r%C3%A2re-a-guvernului-privind-aprobarea-strategiei-na%C8%9Bionale-de-vaccinare-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-pentru-perioada-2023-2030/ 

Vă rog sa-mi comunicați, când puteți, opinia dumneavoastra despre cele scrise de mine.

Cu stimă,

Dr.Geanina Hagimă,

medic primar obstetrică-ginecologie”

Recent, pe 15 august, a apărut un nou articol  în revista Proteomics Clinical Application https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/prca.202300048,  care demonstrează prezența proteinei spike recombinate în sânge și la 6 luni de la injectare. Proteina spike recombinată este produsă doar în urma vaccinării.  Examinarea probelor biologice s-a realizat prin spectrometrie de masa pentru a detecta prezența unor fragmentelor specifice de proteine Spike recombinante la subiecții care au primit vaccinuri pe bază de ARNm.

Pentru a înțelege cum a fost realizat acest experiment voi aminti câteva date incluse în acest articol. Proteina Spike (S) este una dintre dintre cele patru proteine majore ale SARS-CoV-2.  Aceasta permite recunoașterea receptorului celulei gazdă și intrarea ulterioară în celula. Ea este alcătuită din subunitatea distală S1, care este utilă pentru recunoaștere, și subunitatea S2 proximală, care este esențială pentru fuziunea cu membrana celulei gazdă. „Vaccinurile” pe bază de ARNm, Pfizer-BioNTech (BNT162b2- Comirnaty) și Moderna (ARNm-1273) au toate bazele azotate de uridină înlocuite cu metil pseudouridină (m1Ψ) – o nucleotidă mai puțin imunogenă, dar mai mult stabilă. De asemenea, în ARNm din „vaccinuri” au fost realizate mutații în cadrul celor 4284 nucleotide care au determinat modificări a doi aminoacizi din proteina Spike, în pozițiile K986P și V987P (aminoacizii lizină și valină sunt înlocuiți amândoi cu doi aminoacizi prolină), cu scopul de a face din proteina spike produsă după citirea ribozomală o formă de prefuzie stabilă, menită să stimuleze creșterea producției de anticorpi. Schimbarea celor doi aminoacizi suprimă un situs de digestie triptică. Ca urmare, metoda folosită de autorii articolului, de digestie (fragmentare) cu tripsină a proteinei spike și analiză spectrofotometrică a fragmentelor rezultate, permite diferențierea, proteinei Spike sintetice provenite din traducerea vaccinurilor ARNm de cele Spike naturale care circulă în fluidele biologice. Un astfel de fragment specific – PP-Spike (LDPPEAEVQIDR) rezultat prin fragmentare cu tripsina a proteinei spike vaccinale a fost determinat în acest experiment.

Fragmentul specific proteinei spike „vaccinale” – PP- Spike a fost găsit în 50% dintre probele de sânge ale persoanelor vaccinate incluse în studiu, iar prezența sa a fost independentă de titrul de anticorpi Ig G împotriva SARS-CoV-2. Timpul minim și maxim în care PP-Spike a fost detectat după vaccinare a fost de 69 și, respectiv, 187 de zile. Metoda prezentată permite evaluarea duratei de viață medii a moleculei proteice „PP” Spike.

Autorii articolului au formulat ipoteze privind posibilele mecanisme moleculare de persistență a proteinei spike „vaccinale”(„Spike PP”). Ei consideră că  sunt posibile trei ipoteze:

„1. Este posibil ca ARNm să fie integrat sau retranscris în unele celule.

2. Este posibil ca pseudo-uridinele dintr-o anumită poziție a secvenței, așa cum este descrisă în articol, să inducă formarea unei proteine „Spike” care este permanent constitutiv activă. Dar această ipoteză pare a fi puțin probabilă.

3. Este posibil ca nanoparticula care conține ARNm să fie preluată de bacteriile prezente în mod normal la nivel bazal în sânge. De fapt, existența microbiotei sanguine la persoanele clinic sănătoase a fost dovedită în ultimii 50 de ani. Într-adevăr, dovezi indirecte prin analize radiometrice au sugerat existența unor forme microbiene vii în eritrocite. În plus, observarea markerului PP Spike la indivizii vaccinați la mai mult de 30 de zile după vaccinare la aproximativ 50% dintre subiecți ar putea fi explicată și prin biodiversitatea largă a microbiotei eucariote și procariote identificate în sânge prin tehnologiile de secvențiere de generație următoare (next-generation sequencing technologies).”

                Prin urmare ipoteza integrării în celule , deci posibil și în ADN a acestui ARNm este din ce în ce mai mult luată în considerare. Încep să se adeverească afirmațiile lui Klaus Schwab despre editarea genomului uman…

Aveți grija , oameni buni, ce alegeți!

Doamne ajută!

Sursa: Dr. Geanina Hagimă – ActiveNews