22 iunie 2024

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

Medicamente decontate pentru decedați și sporuri Covid nelegale

Auditul financiar asupra Contului de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a scos la iveală prejudicii imense aduse sectorului sanitar. Inspectorii Curții de Conturi au depistat de la medicamente decontate pentru decedați, compensări nelegale, analize pentru gravide făcute bărbaților și sporuri Covid necuvenite, până la achiziții cu iz penal.

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, în anul 2021, în cadrul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate județene (CASJ) cu furnizorii de servicii medicale și produse farmaceutice, au fost validate și decontate nelegal din FNUASS servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în valoare de 4.034,7 mii lei.

Printre neregulile constatate s-au numărat prescripții și servicii medicale pentru pacienți internați în aceeași perioadă în regim de spitalizare continuă, în valoare de 1.318 mii lei, servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru persoane care figurau decedate la data prestării acestor servicii, eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale, în valoare de 793 mii lei, precum și prescripții medicale în regim de compensare pentru persoane care nu aveau calitatea de beneficiari ai indemnizației de șomaj, în valoare de 682 mii lei.

Totodată, inspectorii au descoperit prescripții medicale cu compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor, în cazul unor persoane care nu se încadrau în categoria pensionarilor cu drept de decontare a acestora, în valoare de 554 mii lei, rețete, în regim de compensare de 20%, 50%, 90% și 100% din prețul de referință al medicamentelor, în cazul unor persoane din categoria de asigurați „Beneficiari de ajutor social”, fără ca aceste persoane să îndeplinească condițiile legale de a fi înregistrate în această categorie la data emiterii prescripțiilor medicale, în valoare de 474 mii lei, precum și medicamente compensate cu 100% în valoare de 219 mii lei pentru veterani și persoane cu handicap care, de fapt, nu se încadrau în aceste categorii.

În urma controalelor, s-a mai depistat faptul că CNAS a efectuat plăți suplimentare în valoare de 1.087 mii lei, reprezentând servicii de vaccinare validate și decontate nelegal în anul 2021. Mai mult, în anul 2021, CNAS a înregistrat eronat în evidența contabilă datorii în valoare de 697.421 mii lei, aferente prestațiilor de boală și maternitate acordate asiguraților români pe teritoriul altui stat membru UE/SEE/ Confederației Elvețiene. În categoria nereguli flagrante s-au încadrat și servicii paraclinice de genul „Testare HIV la gravidă”,

„Determinarea la gravidă a grupului sanguin ABO” și „Determinarea la gravidă a grupului sanguin Rh”, pe numele unor pacienți de sex masculin. De asemenea, inspectorii au constatat un prejudiciu de 6.030 mii lei cauzat de acordarea sporului de 75% pentru condiții deosebit de periculoase pentru situația de risc epidemiologic determinată de răspândirea SARS-CoV-2, în condițiile în care salariați din cadrul unor unități spitalicești erau încadrați în secții non-Covid.

Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a solicitat în mod nejustificat spre decontare din bugetul FNUASS suma de 6.713 mii lei, reprezentând plata influențelor financiare aferente creșterilor salariale pentru personalul Institutului ca urmare a aplicării necorespunzătoare a dispozițiilor legale incidente, semnalează Curtea de Conturi.

”La Institutul Matei Balș au fost efectuate cheltuieli cu servicii, sub forma unui abonament lunar, pentru situații de urgență de categorie C1, care au fost achiziționate de la un furnizor care nu deținea aviz pentru acest sector de competență, în valoare de 315 mii lei. Institutul a efectuat cheltuieli cu servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în sumă de 122 mii lei, fără a exista aprobarea  ordonatorului principal de credite, respectiv Ministerul Sănătății, cu privire la aceste servicii”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Totodată, Spitalul Clinic Nr. 1 Căi Ferate Witting a atribuit un contract în valoare de 772 mii lei, având la bază o ofertă inadmisibilă și inacceptabilă din cauza lipsei probelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale de către operatorul economic și neconformă cu cerințele din caietul de sarcini. Ulterior, Spitalul a încheiat și un act adițional la contract în valoare de 325 mii lei fără TVA, fără a fi întrunite condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016.

Sursa: Național