2 decembrie 2023

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

În 2021 doar 57,4% din locuitorii României aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare

Anul trecut, 11.012.187 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare,
reprezentând doar 57,4% din populaţia rezidentă a României, cu 217.917 persoane mai mult decât în anul 2020, arată datele Institutului Național de Statistică.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu
staţii de epurare a fost de 10.792.650 persoane, reprezentând 56,2% din populaţia rezidentă a ţării, cu
252.262 persoane mai mult decât în anul 2020.

Creșterile au fost determinate de racordarea populației la rețelele de canalizare nou construite,
respectiv de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare a apelor uzate.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de
canalizare, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (90,3%), urmată de
regiunea Centru (69,8%) și Vest (64,0%).

Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare:
Nord-Est (39,0%), Sud-Muntenia (40,1%) și Sud-Vest Oltenia (44,4%).