19 mai 2022

Gazeta Romaneasca

Gazeta ta de zi cu zi!

65 de noi meserii vor fi introduse în codul ocupațiilor, în timp ce 62 vor fi eliminate

Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a emis două ordine pentru actualizarea listei de ocupaţii din Clasificarea Ocupaţiilor din România.

Un număr de 15 ocupaţii nou introduse sunt din domeniile IT şi digitalizare.

Printre ocupaţiile nou introduse se numără: barista, consilier de stat, degustător de cafea, specialist digitalizare, analist testare software sau consultant de securitate cibernetică.

Pe de altă parte, din COR au fost eliminate 62 de ocupaţii care nu se mai practică, se precizează în comunicatul Ministerului Muncii. Acestea vor fi introduse într-o grupă reziduală, existând posibilitatea de a fi activate la cererea angajatorilor.

Printre ocupaţiile eliminate se numără cele de telexist, şef vagon poştal, râşnitor smalţ, topitor in şi cânepă, confecţioner tuburi cinescop.

Din cele 65 de noi ocupaţii introduse, 45 au fost adăugate la cererea utilizatorilor, iar 20 ca urmare a preluării unor ocupaţii din Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competenţelor, Calificărilor şi Ocupaţiilor, care se regăsesc în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, se menţionează în comunicatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS), transmite Ministerul Muncii într-un comunicat.

A fost introdusă o nouă reglementare, potrivit căreia, din patru în patru ani, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de Statistică, pe baza unor analize ale pieţei muncii, elimină din COR ocupaţiile care nu se mai practică pe piaţa muncii, prin ordin comun al acestor instituţii. S-a reglementat posibilitatea ca MMPS să respingă cererile de introducere a ocupaţiilor care contravin legii şi bunelor moravuri.

Totodată, procedura de actualizare periodică a ocupaţiilor a fost simplificată.

Astfel, în Clasificarea Ocupaţiilor din România s-a introdus fişa descriptivă a ocupaţiei, care va ajuta utilizatorul în completarea descrierii acesteia.

De asemenea, memoriul justificativ, studiile şi analizele necesare până acum pentru actualizarea la cerere au fost eliminate, a fost realizat un model-tip al cererilor.

În cazul noilor ocupaţii care necesită aviz pentru a fi introduse în COR, Ministerul Muncii este cel căruia îi revine sarcina depunerii cererii şi obţinerii avizului de la ministerul de resort sau, după caz, de la asociaţiile profesionale/aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de către Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din România, fără a fi necesară implicarea utilizatorilor în această procedură. 

Termenul prevăzut pentru transmiterea cererii către ministerul de resort este de două zile lucrătoare, răspunsul urmând a fi primit în termen de 5 zile lucrătoare şi comunicat apoi de către Ministerul Muncii către solicitant în termen de 10 zile lucrătoare.

Dacă cererea de introducere a unei noi ocupaţii depusă de angajator se suprapune cu o ocupaţie existentă în Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competenţelor, Calificărilor şi Ocupaţiilor (ESCO), aceasta va fi preluată în COR fără a mai fi nevoie de avize suplimentare.

Prin excepţie, pentru introducerea în COR a unei profesii reglementate la nivel naţional, chiar dacă aceasta este inclusă în ESCO, va fi necesară obţinerea avizului din partea ministerului de resort.

Cererile pentru actualizarea COR depuse de către utilizatori la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor fi soluţionate în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Documentele necesare introducerii, modificării, eliminării sau radierii unei ocupaţii din COR pot fi depuse de către solicitant la Ministerul Muncii atât în format letric, cât şi prin e-mail, fiind acceptată semnătura electronică calificată.

Cele două ordine emise vineri de ministrul Muncii urmează să fie transmise preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, pentru semnare.